2010-09-15
23:29:20

Vad man egentligen får fota och vad man inte får fota.

I privata hem och trädgårdar : Är man på besök kan man som regel fotografera trots att man är på privat
område,såvida inte världen förbjuder det.Står man på allmän plats får man fotografera människor på privat område.
På gator och vägar : Här  är du allmänplats och kan fotografera fritt.Du får ta bilderac andra utan att fråga om lov.
Om du står på en väg får du fotografera provata hem , men undvik att ta bilder som kan räknas som kränkande.
På restauranger och barer : Också här få du fotografera, även människor , såvida det inte råder fotoförbud.
Du får även fotografera in genom ett fönster om dus tår utanför på gatan. Du får fotografera personer som sitter
på en uteservering.
På skolor,sjukhus och andra insitutioner : Här måste man ha tillstånd från ledningen, men vanligtsvis är det helt i sin ordning att at bilder vid t.ex. en födsel . Tar man bilder av barn som går att indentifiera bör man  fråga föräldrarna om lov.
I idrottshallar: Själva sporthallen är inte en allmän plats, så här måste du rätta dig efter eventuella fotoförbud.
Detta är speciellt vanligt vid stora sportarrangemang. Vid vissa idrotter är det olämpligt att använda blixt.
På tåg ,bussar och flygplan : Det är respektive operatörer eller bolagsom bestämmer om det är tillået att fotografera på exempelvis tåg,bussar och flygplan. En god regel är att alltid fråga personalen om lov.
I naturen: Naturbilder är inte något problem, du kan lugnt fotografera  ute i skog ock mark. Det är även
tilllåtet att fotografera andra människor ute i naturen.eftersom de befinner sig på allmänplats.
På konserter och på teater : Även om ett område är allmän plats kan den som har nyttjanderätten förbjuda
fotografering . Ett exempel på detta är konsertarrangemang, där man naturligtvis ska respektera eventuella
fotoförbud.
På stranden : Man får fotografera på en strand som är allmän plats , men tänk på att närgångna bilder kan
upplevas som kränkande. Översiktsbilder går bra att ta.
I utlandet :Utomlands gäller ofta andra regler. Be därför om lov när du vill fotografera inne i byggnader ,
Och fråga alltid om lov innan du fotograferar en person.

all information från digitalfoto.


Kanske blev lite mycket att läsa men jag orkade inte kortfatta det hela . Iallfall så ska ja sätta på några AA
avsnitt så vi hörs imorn . Hoppas inlägget hjälpte nån att bli mer säker på vad o vad man inte får fotografera  :)